Bạn chỉ nên trì hoãn những công việc cho ngày hôm sau nếu bạn thấy nếu chết rồi mà chưa làm được công việc đó cũng không sao - Pablo Picasso[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Pablo Picasso

Thể loại: Xã hội, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Ai vâng lời liều, hứa liều; tất nhiên khó lòng đúng hẹn - Lão Tử[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Lão Tử

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Nghệ thuật, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

An ủi lớn nhất là sự tín nhiệm của người khác và tình bằng hữu
Đạo đức lớn nhất là sự trong sạchlòng trung thành
Đau khổ lớn nhất là sự trống rỗng - Ngạn ngữ Trung Quốc[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Từ cái chết, sự sống mới sẽ lại sinh ra; và nếu một cá nhân, một dân tộc mà không biết cách chết thì sẽ không biết cách sống - Jawaharlal Nehru[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Xã hội, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tự cứu rỗi tâm bạn; đừng tùy thuộc vào người khác - Thích Ca Mâu Ni[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tử tế khi người khác lâm nạncam đảm trong hoạn nạn của chính mình - Adam Lindsay Gordon[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Giáo dục, Tâm hồn, Cuộc sống, Nghệ thuật

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tứ tử thiên kim, bất như tứ tử nhất kinh
Để lại cho con ngàn vàng, không bằng để lại một quyển sách - Thành ngữ Trung Quốc[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Sách, Giáo dục, Nghệ thuật

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tuổi thiếu niên trôi qua với những mộng tưởngkỳ vọng; tuổi thanh niên tới với những trách nhiệm nặng nề và kinh nghiệm lớn lao - Jean-Baptiste Henri Lacordaire[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Thời gian, Cuộc sống, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tướng giỏi sau khi thắng trận không cần ai khen, và cũng không cần ai biết đến công lao - Tôn Tử[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Tôn Tử

Thể loại: Nghệ thuật, Giáo dục, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tướng tốt là cái đẹp duy nhất của người đàn ông - Michel Eyquem de Montaigne[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Đàn ông, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

DanhNgon.info Alexa.com 03-08-2011. Lời hay ý đẹp dành cho cuộc sống Danh ngôn và Lời hay ý đẹp dành cho cuộc sống, danh ngôn danh nhân, lời hay người xưa, nhân cách con người 5
SHARING