Vì sự phát triển của kinh nghiệm có thể có tính cách giáo dục, niềm tin vào dân chủ hoàn toàn là một với niềm tin vào kinh nghiệm và vào giáo dục - John Dewey[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: John Dewey

Thể loại: Giáo dục, Chính trị, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING