Chất phác quá thì ra quê mùa, văn chương quá thì ra hào nhoáng - Luận Ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Luận Ngữ

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Xã hội, Nghệ thuật

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Cần phải trích ra những gì mình đã học được ở người - Jeanne Moreau[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Jeanne Moreau

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Giáo dục, Nghệ thuật

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Cần phải học tất cả mọi thứ; con người càng hiểu biết nhiều thì càng mạnh mẽ, càng được vũ trang tốt; đó là điều rõ ràng không thể chối cãi được - Maxim Gorky[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Maxim Gorky

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Giáo dục, Thành công

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Cái tôi là cái đáng ghét - Blaise Pascal[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Blaise Pascal

Thể loại: Tâm hồn, Dzui, Nghệ thuật, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Bạn chỉ nên trì hoãn những công việc cho ngày hôm sau nếu bạn thấy nếu chết rồi mà chưa làm được công việc đó cũng không sao - Pablo Picasso[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Pablo Picasso

Thể loại: Xã hội, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Ai vâng lời liều, hứa liều; tất nhiên khó lòng đúng hẹn - Lão Tử[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Lão Tử

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Nghệ thuật, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

An ủi lớn nhất là sự tín nhiệm của người khác và tình bằng hữu
Đạo đức lớn nhất là sự trong sạchlòng trung thành
Đau khổ lớn nhất là sự trống rỗng - Ngạn ngữ Trung Quốc[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Từ cái chết, sự sống mới sẽ lại sinh ra; và nếu một cá nhân, một dân tộc mà không biết cách chết thì sẽ không biết cách sống - Jawaharlal Nehru[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Xã hội, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tự cứu rỗi tâm bạn; đừng tùy thuộc vào người khác - Thích Ca Mâu Ni[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tử tế khi người khác lâm nạncam đảm trong hoạn nạn của chính mình - Adam Lindsay Gordon[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Giáo dục, Tâm hồn, Cuộc sống, Nghệ thuật

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING