Một giáo viên tốt hữu dụng hơn cả trăm thầy tu - Thomas Paine[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Thomas Paine

Thể loại: Giáo dục, Cuộc sống, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Có hai kiểu giáo dục: một kiểu dạy chúng ta làm thế nào để sống, và kiểu còn lại dạy chúng ta phải sống như thế nào - John Adams[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: John Adams

Thể loại: Giáo dục, Xã hội, Cuộc sống, Dzui, Nghệ thuật

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Với nghề dạy học không thể nhìn thấy kết quả của một ngày làm việc; kết quả ấy vô hình và có lẽ vẫn còn đó đến 20 năm sau - Jacques Martin Barzun[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Giáo dục, Cuộc sống, Xã hội, Dzui, Thành công

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tôi thích người thầy, bên cạnh bài tập về nhà, còn cho bạn đem một điều gì đó về suy nghĩ - Lily Tomlin[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Lily Tomlin

Thể loại: Giáo dục, Cuộc sống, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Thầy giáo bình thường giải thích những rắc rối, thầy giáonăng khiếu tiết lộ sự đơn giản - Robert Brault[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Robert Brault

Dạy tức là học hai lần - Gilbert Gottfried[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Giáo dục, Cuộc sống, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi - Horace Mann[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Horace Mann

Thể loại: Giáo dục, Cuộc sống, Nghề nghiệp, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Thầy giáo là đường tinh, học sinh là đường đã lọc - Ngạn ngữ Ba Tư[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Giáo dục, Cuộc sống, Dzui, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Làm điều mình thích là tự do, thích điều mình làm là hạnh phúc - Khuyết danh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Khuyết danh

Có thể Chúa tồn tại, nhưng khoa học có thể giải thích về vũ trụ mà không cần tới một đấng sáng tạo - Stephen Hawking[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Dzui, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING