Tuổi thiếu niên trôi qua với những mộng tưởngkỳ vọng; tuổi thanh niên tới với những trách nhiệm nặng nề và kinh nghiệm lớn lao - Jean-Baptiste Henri Lacordaire[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Thời gian, Cuộc sống, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tướng tốt là cái đẹp duy nhất của người đàn ông - Michel Eyquem de Montaigne[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Đàn ông, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Vàng ngọc không quý báu bằng lòng trung tín - Lễ Ký[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Lễ Ký

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Vật trong thiên hạ chẳng gì mềm bằng nước; thế mà to vô hạn, sâu vô cùng - Hoài Nam Tử[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Hoài Nam Tử

Thể loại: Nghệ thuật, Dzui, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Vĩ nhân thường sống theo những câu danh ngôn; người tầm thường chỉ thích chép những câu danh ngôn đó - Jacob Max[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Jacob Max

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Tâm hồn, Thành công, Nghệ thuật

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Việc đầu tiên cần thay đổi, trước hết tôi canh phòng tôi, kiểm soát tôi, rồi sau đó mới mong thay đổi người khác - Dalai Lama[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Dalai Lama

Thể loại: Tâm hồn, Nghệ thuật, Dzui, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Việc đời, người nghe thấy không bằng người trông thấy biết rõ hơn; người trông thấy không bằng người đã ở đấy biết rõ tường tận hơn - Lục Du[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Lục Du

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Nghệ thuật, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Vợ thuộc quyền lực của chồng
Chồng thuộc quyền sở hữu của vợ - Guillaume Bouchet[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Dzui, Đàn ông, Phụ nữ, Tình yêu, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Xét đoán con người qua những câu hỏi của anh ta chính xác hơn là qua những câu trả lời - Tục ngữ Anh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Dzui, Tâm hồn, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Một cuộc đời vô nghĩa sẽ vẫn ngắn ngủi ngay cả khi kéo dài cả thế kỷ - Walter Breuning[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Thời gian, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING