Có thể trở nên uyên bác bằng kiến thức của người khác, nhưng chỉ có thể trở nên khôn ngoan bằng sự khôn ngoan của chính mình - Michel Eyquem de Montaigne[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Nghệ thuật, Giáo dục, Thành công, Nghề nghiệp

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Thiếu phương pháp thì người tài cũng lỗi; có phương pháp thì người tầm thường cũng làm được việc phi thường - René Descartes[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Nghệ thuật, Giáo dục, Thành công, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Thành công, đó là cách khuyến khích ta cố gắng làm những việc lớn lao hơn nữa
Thất bại, đó là cách khích lệ ta làm lại việc ta đã làm với nhiều hy vọng hơn - Gabriel Palau[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Gabriel Palau

Thể loại: Thành công, Nghệ thuật, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tặng vật chân thành nhất là gì? Là tặng vật mà ta trao đi chẳng mong đáp lại - Sưu tầm[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Sưu tầm

Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của một dân tộc - Georges Danton[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Georges Danton

Thể loại: Giáo dục, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Người nghĩa không dối mình, người liêm không lấy bậy - Thiết Uyển[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Thiết Uyển

Thể loại: Giáo dục, Tâm hồn, Nghệ thuật, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Lợi lộc phi nghĩa đáng giá một tai họa - Hesiod[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Hesiod

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Giáo dục, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Lời khen ngợi của các bậc đàn anh bao giờ cũng dễ nghe, nhưng lời phê phán của họ mới thực sự có ích - Vladimir Tendryakov[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0
Lễ nghĩa giáo dục con người rất màu nhiệm; ngăn cản ta điều quấy lúc chưa thành hình, nó giúp con người đi gần đến điều thiệnlánh xa điều tà mà mình chưa biết - Lễ Ký[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Lễ Ký

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Tâm hồn, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Làm người nên tự lập, tự trọng, không nên bước theo gót người, nói theo miệng người - Lục Cửu Uyên[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0
SHARING