Không ai tán thưởng một cây đang trổ hoa - Harold Philips[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Harold Philips

Thể loại: Giáo dục, Tâm hồn, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Đừng vội đánh giá điều gì khi bạn chưa có cái nhìn toàn cảnh hay chưa từng trải; mọi điều đúng sai trong đời chỉ là tương đối mà thôi - Gabriel Garcia Marquez[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Nghệ thuật, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Khát vọng vươn lên phía trước đó chính là mục đích của cuộc sống - Maksim Gorki[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Maksim Gorki

Thể loại: Cuộc sống, Nghệ thuật, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Không được cho phép mình hưởng bất kì thú vui nào, mà chỉ được hưởng những thú vui không có gì xấu - Epicure[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Epicure

Thể loại: Cuộc sống, Giáo dục, Nghệ thuật

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Đừng bao giờ cố gắng thay đổi một điều gì đó bằng cách chống lại nó
Để thay đổi, hãy tạo ra một điều mới có thể khiến cho điều cũ trở nên lỗi thời - Richard Buckminster Fuller[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Thành công, Giáo dục, Nghệ thuật, Dzui, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Thế giới sẽ luôn mở rộng, dành chỗ và nhường đường cho bất kì ai biết mình đang thật sự muốn đi đến đâu - David Starr Jordan[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0
Nỗ lực nửa vời là thất bại đích đáng - William Arthur Ward[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Thành công, Nghệ thuật, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Khi mọi việc dễ dàng, người ta dễ bị ngu đi - Maksim Gorki[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Maksim Gorki

Thể loại: Cuộc sống, Giáo dục, Nghệ thuật, Thành công, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Với sự tự tin, bạn đã chiến thắng trước khi bắt đầu - Marcus Garvey[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Marcus Garvey

Thể loại: Thành công, Cuộc sống, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Có thể trở nên uyên bác bằng kiến thức của người khác, nhưng chỉ có thể trở nên khôn ngoan bằng sự khôn ngoan của chính mình - Michel Eyquem de Montaigne[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Nghệ thuật, Giáo dục, Thành công, Nghề nghiệp

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING