Một, nhớ rằng luôn nhìn lên những vì sao và đừng nhìn xuống dưới chân
Hai, không bao giờ từ bỏ công việc bởi nó làm cho các con cảm thấy có ý nghĩa, mục đích, không có công việc thì cuộc đời trống rỗng
Ba, nếu may mắn tìm được tình yêu, luôn nhớ rằng mình có nó, đừng để nó vuột mất - Stephen Hawking[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0
Tôi nhận thấy rằng kể cả những người khẳng định mọi thứ đã an bài và chúng ta không thể làm gì để thay đổi nó, vẫn nên suy xét trước khi quyết định - Stephen Hawking[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Giáo dục, Nghệ thuật, Thành công

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Lời khuyên của tôi dành cho những người khuyết tật là: Hãy tập trung vào những việc mà sự khuyết tật không thể ngăn cản bạn làm tốt, và đừng tiếc nuối những thứ bạn không làm được vì nó. Đừng để bị khuyết tật về cả tinh thần, lẫn thể chất - Stephen Hawking[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chỉ có cuộc sống vì người khác mới có giá trị - Albert Einstein[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Giáo dục, Tâm hồn, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Một cuộc sống dễ dàng, hời hợt, vô tư lựtồn tại chứ không phải là sống. Ý nghĩa của cuộc đời thực ra là ở chỗ dám hành động - Karl Heinrich Marx[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Giáo dục, Thành công, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Trong cuộc sống của mỗi con người, sự rỗng tuếch là cái đáng sợ hơn cả. Không có mục đích, họ cứ sống sôi nổi trong đời như mảnh giẻ rách trên những dòng sông - Bill Gates[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Bill Gates

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Xã hội, Giáo dục, Thành công

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Hạnh phúc là kết quả của những hành vi lương thiện - Sưu tầm[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Cuộc sống, Giáo dục, Tâm hồn, Xã hội, Hạnh phúc

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờlãng phí
No act of kindness, no matter how small, is ever wasted - Aesop[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Aesop

Thể loại: Tình yêu, Cuộc sống, Giáo dục, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền. Tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian.
Your greatest asset is your earning ability. Your greatest resource is your time. - BRIAN TRACY[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: BRIAN TRACY

Thể loại: Thành công, Giáo dục, Xã hội, Tài sản

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Không ai có thể quay ngược lại thời gian để bắt đầu lại từ đầu, nhưng bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu từ ngày hôm nay và tạo ra một kết thúc mới - Sưu tầm[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Cuộc sống, Giáo dục, Thời gian

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING