không thấy mà cứ không tin thì cũng như con ve không biết tuyết - Diêm Thiết Luận[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Nghệ thuật, Hạnh phúc

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Cuộc sống là một món quà mà bạn là người phải mở nó; tùy vào việc nhận định những thứ có bên trong nó sẽ dẫn bạn đến cảm giác hạnh phúc hay thất vọng - Andy Anderson[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Andy Anderson

Cuộc sống này vốn rất mong manh, nếu xao lãng chính bản thân mình thì bạn sẽ bị phá hủy - Andy Anderson[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Andy Anderson

Thể loại: Cuộc sống, Nghệ thuật, Hạnh phúc

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Gia đình là thứ quý giá nhất bạn có trong cuộc sống - Andy Anderson[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Andy Anderson

Thể loại: Gia đình, Cuộc sống, Hạnh phúc, Tài sản

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Làm điều mình thích là tự do, thích điều mình làm là hạnh phúc - Khuyết danh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Khuyết danh

Hạnh phúc là kết quả của những hành vi lương thiện - Sưu tầm[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Cuộc sống, Giáo dục, Tâm hồn, Xã hội, Hạnh phúc

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Mọi người có quyền hạnh phúc nhưng không được quyền phá hoại hạnh phúc những người khác - Dalai Lama[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Tác giả: Dalai Lama

Thể loại: Cuộc sống, Hạnh phúc, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Nếu bạn không có những gì mình yêu, hãy yêu những gì mình có - Sưu tầm[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Hạnh phúc, Tình yêu, Cuộc sống, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn - Sưu tầm[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Hạnh phúc, Tình yêu, Cuộc sống, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Để sống được chúng ta phải chế ngự không ngừng, chúng ta phải can đảm để được hạnh phúc - Henri Frédéric Amiel[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Xã hội, Hạnh phúc

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING