quá nhiều bạn có nghĩa là không có bạn nào hết - Aristotle[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Aristotle

Thể loại: Tình bạn, Xã hội, Cuộc sống, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Ngọn cỏ tìm bạn bè dưới thấp, cái cây tìm sự cô đơn ở trên trời - Rabindranath Tagore[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Tình bạn, Cuộc sống, Dzui, Nghệ thuật

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chính cái mà người ta thích cùng với nhau, tạo ra tình bạn - Nicolas Hulot[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Nicolas Hulot

Thể loại: Tình bạn, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chim thì có tổ, nhện thì có mạng nhện, người ta thì có bạn - William Blake[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: William Blake

Thể loại: Cuộc sống, Tình bạn, Dzui, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Mason Cooley

Thể loại: Tình bạn, Sách, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Một cuốn sách tốt là một người bạn thân thiết không lừa gạt ai bao giờ - Sưu tầm[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Sách, Tình bạn, Xã hội, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Những cuốn sách xấu có thể làm ta hư hỏng cũng như những người bạn xấu vậy - Henry Fielding[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Henry Fielding

Thể loại: Tình bạn, Sách, Dzui, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Ca dao

Thể loại: Sách, Tình bạn, Tình yêu, Đàn ông, Phụ nữ

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay - Gustave Le Bon[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Tác giả: Gustave Le Bon

Thể loại: Sách, Tình bạn, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Giao thừa sắp đến
Chúc bạn đáng mến
Sự nghiệp tiến lên
Gặp nhiều điều hên - Chúc Tết[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Chúc Tết

Thể loại: Dzui, Cuộc sống, Tình bạn, Xã hội, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING