Chọn bạn một cách thông minh, một người bạn xấu còn đáng sợ hơn cả một con thú dữ. Thú dữ có thể làm đau thể xác, nhưng bạn xấu thì còn làm tổn thương cả tâm hồn - Đức Phật[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Đức Phật

Thể loại: Tình bạn, Cuộc sống, Giáo dục, Nghệ thuật

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

quá nhiều bạn có nghĩa là không có bạn nào hết - Aristotle[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Aristotle

Thể loại: Tình bạn, Xã hội, Cuộc sống, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Ngọn cỏ tìm bạn bè dưới thấp, cái cây tìm sự cô đơn ở trên trời - Rabindranath Tagore[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Tình bạn, Cuộc sống, Dzui, Nghệ thuật

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chính cái mà người ta thích cùng với nhau, tạo ra tình bạn - Nicolas Hulot[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Nicolas Hulot

Thể loại: Tình bạn, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chim thì có tổ, nhện thì có mạng nhện, người ta thì có bạn - William Blake[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: William Blake

Thể loại: Cuộc sống, Tình bạn, Dzui, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Mason Cooley

Thể loại: Tình bạn, Sách, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Một cuốn sách tốt là một người bạn thân thiết không lừa gạt ai bao giờ - Sưu tầm[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Sách, Tình bạn, Xã hội, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Những cuốn sách xấu có thể làm ta hư hỏng cũng như những người bạn xấu vậy - Henry Fielding[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Henry Fielding

Thể loại: Tình bạn, Sách, Dzui, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Ca dao

Thể loại: Sách, Tình bạn, Tình yêu, Đàn ông, Phụ nữ

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay - Gustave Le Bon[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Tác giả: Gustave Le Bon

Thể loại: Sách, Tình bạn, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING