Cuộc sống ngắn ngủi bao giờ cũng có giới hạn, mà ước mơ của con người thì lại vô cùng - Rasul Gamzatovich Gamzatov[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Thời gian, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING