Chức năng quan trọng nhất của giáo dục ở bất cứ bậc học nào là phát triển nhân cách của mỗi cá nhân và ý nghĩa cuộc sống của anh ta đối với bản thân và đối với người khác - Grayson Louis Kirk[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0
Sự gương mẫu của người thầy giáotia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được - Konstantin Dmitrievich Ushinsky[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0
Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác - Konstantin Dmitrievich Ushinsky[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0
Vì sự phát triển của kinh nghiệm có thể có tính cách giáo dục, niềm tin vào dân chủ hoàn toàn là một với niềm tin vào kinh nghiệm và vào giáo dục - John Dewey[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: John Dewey

Thể loại: Giáo dục, Chính trị, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING