Xa nhau lâu ngày quá, cũng như gần gũi sỗ sàng với nhau quá, cả hai trường hợp đều là nấm mồ chôn cất tình yêu. Những cái cực đoan lại gặp nhau - Boissý[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Boissý

Thể loại: Tình yêu, Cuộc sống, Dzui, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING