Bạn đừng hận thù, nếu ta cứ hận thù thì trật tự mới sẽ chỉ là trật tự cũ mà thôi. Chúng ta phải đem hận thù gặp gỡ yêu thương, sức mạnh vật chất gặp gỡ sức mạnh tinh thần - Martin Luther King[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục, Xã hội, Thời gian

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Nếu bạn phải hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì bạn không đủ tiền mua đâu - Christopher Columbus[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Tình bạn, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Nếu chẳng may bạn phạm phải lỗi lầm, kể cả những lỗi lầm lớn, hãy luôn nhớ rằng còn cơ hội khác cho bạn chuộc lỗi. Thất bại không phải là vấp ngã, mà là cứ nằm lì sau khi ngã - Mary[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Mary

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING