Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

Đôi khi bằng cách thua một trận đánh, bạn tìm ra được cách mới để chiến thắng cả cuộc chiến - Donald Trump[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Donald Trump

Thể loại: Chính trị, Xã hội, Cuộc sống, Nghệ thuật

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Đã mất công nghĩ, tại sao bạn không nghĩ lớn? - Donald Trump[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Donald Trump

Thể loại: Chính trị, Nghệ thuật, Thành công

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tha thứ cho những kẻ thù của bạn nhưng đừng bao giờ quên tên của họ - John Fitzgerald Kennedy[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Chính trị, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Quan văn không tiếc tiền, quan võ không tiếc mạng, thiên hạ mới được thái bình - Nhạc Phi[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Nhạc Phi

Thể loại: Chính trị, Xã hội, Cuộc sống, Nghệ thuật

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Quân địch mà ta bắt được, nếu chỉ vì nóng giận đem tàn sát đi thì không có lợi cho ta, vì ta đã khêu căm thù, gợi chí huyết chiến của địch - Tôn Võ Tử[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Tôn Võ Tử

Thể loại: Xã hội, Cuộc sống, Nghệ thuật, Chính trị

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Làm vua mà không trải qua gian khổ thì không thành vương nghiệp
Kẻ sĩ chưa từng khốn đốn thì đức hạnh không nổi rõ - Sách Nhị vị[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0
Lật thuyền mới thấy dân như nước - Nguyễn Trãi[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Nguyễn Trãi

Thể loại: Chính trị, Xã hội, Nghệ thuật

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Lạc nước, hai xe đành bỏ phí; gặp thời, một tốt cũng thành công - Hồ Chí Minh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thể loại: Cuộc sống, Chính trị, Nghệ thuật, Thành công

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chủ nghĩa cá nhân, lợi mình hại người, tự do vô tổ chức, vô kỷ luật và những tính xấu khác là kẻ địch nguy hiểm của xã hội - Hồ Chí Minh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Hồ Chí Minh

Chính trị tuy phù du nhưng là một phương trình vĩnh cửu - Albert Einstein[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Chính trị, Xã hội, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING