Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

Ta bước vô chính trường với một tương lai đẹp đằng trước và bước ra với một quá khứ hãi hùng - Tục ngữ Italia[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Thể loại: Chính trị, Dzui, Thời gian, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tình bạn là đạo đức dân chủcộng hòa - Francesco Alberoni[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Tình bạn, Chính trị, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Nhà hùng biện lớn thế giới, là sự thành công - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Thể loại: Cuộc sống, Chính trị, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Mục tiêu của chiến tranhhòa bình - Aristotle[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Tác giả: Aristotle

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Xã hội, Chính trị

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Người học trò giỏi không phải là người lặp lại thầy mình, mà là người biết đưa con đường của thầy vạch ra tới những cái đích xa hơn - Xi-kê-rốt[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Tác giả: Xi-kê-rốt

Thể loại: Chính trị, Cuộc sống, Nghề nghiệp, Thành công

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tình yêu là con đẻ của tự do, không bao giờ là con của sự thống trị - Erich Seligmann Fromm[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Tình yêu, Chính trị, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Làm vua mà không trải qua gian khổ thì không thành vương nghiệp
Kẻ sĩ chưa từng khốn đốn thì đức hạnh không nổi rõ - Sách Nhị vị[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0
Vì sự phát triển của kinh nghiệm có thể có tính cách giáo dục, niềm tin vào dân chủ hoàn toàn là một với niềm tin vào kinh nghiệm và vào giáo dục - John Dewey[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: John Dewey

Thể loại: Giáo dục, Chính trị, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Trái tim của một thủ lãnh quốc gia phải được ở trong đầu - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Chính trị, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Làm thầy thuốc lầm thì giết một người, làm thầy địa lý lầm thì giết một họ, làm chính trị lầm thì giết một nước, làm văn hoá lầm thì giết cả một đời - Lão Tử[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Tác giả: Lão Tử

Thể loại: Cuộc sống, Chính trị, Tâm hồn, Xã hội, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING