Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

Một người dân cày đứng thẳng cao hơn một người quyền quý quì mọp - Benjamin Franklin[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Chính trị, Cuộc sống, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tự do không phải là một khởi đầu mà là cứu cánh
Tự do chính là kết quả của một trật tự mỹ mãn - Pierre Gaxotte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Pierre Gaxotte

Thể loại: Chính trị, Xã hội, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Những người vô sản không mất gì ngoài xiềng xích, họ có cả một thế giới để chiến thắng; vô sản thế giới hãy đoàn kết lại - Vladimir Ilyich Lenin[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Chính trị, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Nói cho cùng, năng suất lao động mới là cái quan trọng nhất, cái chủ yếu nhất để quyết định sự thắng lợi của chế độ xã hội mới - Vladimir Ilyich Lenin[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Chính trị, Xã hội, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tôi không biết có thứ tự do nào không kèm theo những điều kiện nhất định; nếu đại bàng cho rằng nó bị đôi cánh ràng buộc thì đại bàng không thể tự do bay lượn trên bầu trời - Lão Xá[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Lão Xá

Thể loại: Xã hội, Chính trị, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Thượng đế chỉ ban tự do cho những ai yêu thích và sẵn sàng giữ gìn - David Kenyon Webster[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Chính trị, Xã hội, Tâm hồn, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Gái đẹp nhờ vàng, quan sang nhờ quyền - Khuyết danh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Khuyết danh

Thể loại: Dzui, Chính trị, Xã hội, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

When the tyrant has disposed of foreign enemies by conquest or treaty, and there is nothing more to fear from them, then he is always stirring up some war or other, in order that the people may require a leader.

Khi bạo chúa đã đánh tan ngoại xâm, và mối đe dọa ngoại xâm không còn nữa, bạo chúa sẽ khấy động một chiến tranh mới, để nhân dân lúc nào cũng cần hắn làm lãnh tụ - Plato[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Plato

Thể loại: Chính trị, Cuộc sống, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Với một dân tôc nô lệ, nghệ thuật làm cho nó tự do
Với một dân tộc tự do, nghệ thuật làm cho nó vĩ đại - Victor-Marie Hugo[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Giáo dục, Cuộc sống, Tâm hồn, Xã hội, Chính trị

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Khiêm tốn là đạo đứcngười cách mạng luôn luôn phải trao dồi - Hồ Chí Minh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục, Chính trị

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING