Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

DanhNgôn.info » Khu vực Mở dành cho tất cả thành viên

Chú ý:
- Đây là khu vực mở, nghĩa là mọi thành viên của DanhNgôn.info có thể đăng tải bất kì danh ngôn nào trong khu vực này mà không cần sự kiểm duyệt.

- Các biên tập viên của DanhNgôn.info sẽ cố gắng để kiểm duyệt sớm các danh ngôn trong khu vực này, sau đó sẽ sắp xếp vào các danh mục chính.

- Bởi tính chất mở này nên DanhNgôn.info sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với các nội dung trong khu vực này.

Tất cả danh ngôn đã được xem xét và đưa vào danh mục thích hợp

Hãy chia sẻ danh ngôn mà bạn biết

SHARING