DanhNgôn.info » Khu vực Mở dành cho tất cả thành viên

Chú ý:
- Đây là khu vực mở, nghĩa là mọi thành viên của DanhNgôn.info có thể đăng tải bất kì danh ngôn nào trong khu vực này mà không cần sự kiểm duyệt.

- Các biên tập viên của DanhNgôn.info sẽ cố gắng để kiểm duyệt sớm các danh ngôn trong khu vực này, sau đó sẽ sắp xếp vào các danh mục chính.

- Bởi tính chất mở này nên DanhNgôn.info sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với các nội dung trong khu vực này.
Con tim có những lí lẽ mà lí trí không hề biết đến - Pascal[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Pascal

Thể loại: Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING