Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

Kẻ nào tấm thân được nhàn nhã thì ý chí thường hẹp hòi - Gia Cát Lượng[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
6

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Xã hội, Giáo dục, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 1 cảm nhận

Một trong những chìa khóa để có hạnh phúc là một trí nhớ kém - Rita Mae Brown[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
5

Tác giả: Rita Mae Brown

Thể loại: Hạnh phúc, Cuộc sống, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 1 cảm nhận

Quân tử nói bằng việc làm, tiểu nhân nói bằng ngọn lưỡi - Gia Cát Lượng[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
5

Thể loại: Cuộc sống, Giáo dục, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 1 cảm nhận

Không nên mượn bất cứ gì của bạn mình, nếu muốn giữ tình bạn bền lâu - Tục ngữ Phương Đông[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
4

Thể loại: Tình bạn, Tục ngữ, Cuộc sống, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Nơi nào có người đàn bà đẹp, thì nơi đó có người đàn ông thở dài - Tục Ngữ Hungary[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
4

Thể loại: Tục ngữ, Đàn ông, Phụ nữ, Cuộc sống, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tất cả mọi sự hiểu biết đều do hoài nghi mà thành - André Gide[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
4

Tác giả: André Gide

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tỏ ra mình hơn người khác chưa phải là hay cái chân giá trị là có thể tỏ rằng hôm nay mình đã hơn chính mình ngày hôm qua - Tục ngữ Ấn Độ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
4

Thể loại: Tục ngữ, Cuộc sống, Thời gian, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Sự hiểu biết của chúng ta chỉ có giới hạn, trong khi đó sự ngu dốt của chúng ta chắc chắn phải là vô giới hạn - Karl Raimund Popper[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
4

Thể loại: Giáo dục, Xã hội, Cuộc sống, Dzui, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Đàn bà hoàn toàn thấy rõ rằng họ càng vâng lời bao nhiêu thì họ càng chỉ huy bấy nhiêu - Jules Michelet[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
3

Tác giả: Jules Michelet

Thể loại: Dzui, Phụ nữ

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Hôn nhân là án tù chung thân mà có thể được hoãn lại nhờ hạnh kiểm xấu - Oscar Wilde[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
3

Tác giả: Oscar Wilde

Thể loại: Tình yêu, Cuộc sống, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING