Phụ nữ làm cho cách xử thế ở đời được trau chuốt và khiến cho người ta chuộng sự lễ độ.
Họ là thầy dạy chân chính về mỹ quan và là người khích lệ mọi sự hy sinh.
Hiếm có người đàn ông nào yêu thương họ mà lại là người man rợ - Gabriel Ernest Legouvé[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Phụ nữ, Đàn ông, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tiền bạc cũng như phụ nữ, muốn giữ nó thì phải săn sóc nó một chút, bằng không, nó đi tạo hạnh phúc cho kẻ khác - Édouard Bourdet[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Phụ nữ, Hạnh phúc, Gia đình

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Một nửa ưu sầu của phụ nữ sẽ không còn nếu họ có thể dằn lòng đừng nói những điều mà họ biết là vô ích.
Hơn thế nữa, những điều cần giải quyết thì họ lại không nói ra - George Eliot[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: George Eliot

Thể loại: Phụ nữ, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Khen tặng người đàn bà khác trước mặt người yêu là một sự sỉ nhục không thể tha thứ được - Germaine de Stael[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
3

Thể loại: Tình yêu, Phụ nữ, Đàn ông

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Khí giới của đàn bà là những giọt nước mắt - William Shakespeare[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Thể loại: Phụ nữ, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Người ta có thể quyến rũ người đàn bà bằng sự dối trá, nhưng người ta chỉ có thể chinh phục được họ với tấm lòng thành thật - Krassovsky[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Tác giả: Krassovsky

Thể loại: Tình yêu, Phụ nữ, Đàn ông

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Gió đổi chiều mỗi ngày, người đàn bà thì thay đổi mỗi giây - Tục ngữ Tây Ban Nha[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Phụ nữ, Cuộc sống, Thời gian

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Đàn bà hoàn toàn thấy rõ rằng họ càng vâng lời bao nhiêu thì họ càng chỉ huy bấy nhiêu - Jules Michelet[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
3

Tác giả: Jules Michelet

Thể loại: Dzui, Phụ nữ

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Khi chúng ta không thu hút được người đàn bà thì đừng đeo đuổi họ nữa. Người đàn bà chỉ bị chinh phục khi người đàn ông đủ sức hấp dẫn họ. Một khi họ thấy bị đeo đuổi, họ sẽ từ khước - Krassovsky[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
4

Tác giả: Krassovsky

Thể loại: Phụ nữ, Tình yêu, Đàn ông

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING