Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

Quân cần giỏi không cần nhiều - Tôn Tử[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Tôn Tử

Thể loại: Xã hội, Cuộc sống, Nghệ thuật

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Quân tử nghiêm trang mà không tranh với ai, hợp quần với mọi người mà không bè đảng - Luận Ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Luận Ngữ

Thể loại: Xã hội, Cuộc sống, Tâm hồn, Nghệ thuật

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Quân tử đối với người trên không nịnh; đối với người dưới thì không khinh - Khổng Tử[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Khổng Tử

Thể loại: Tâm hồn, Nghệ thuật

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Quân địch mà ta bắt được, nếu chỉ vì nóng giận đem tàn sát đi thì không có lợi cho ta, vì ta đã khêu căm thù, gợi chí huyết chiến của địch - Tôn Võ Tử[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Tôn Võ Tử

Thể loại: Xã hội, Cuộc sống, Nghệ thuật, Chính trị

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING