Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

Tình yêu đối với sách là một tình yêu đã được thời gian kiểm nghiệm, một tình yêu cổ xưa của loài người - Leo Tolstoy[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Leo Tolstoy

Thể loại: Sách, Cuộc sống, Thời gian, Dzui, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Có hai hạng người: những người làm công việc và những người lấy công trạng
Hãy là người của nhóm thứ nhất, nơi đó ít có sự cạnh tranh lẫn nhau - Indira Gandhi[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Indira Gandhi

Thể loại: Nghề nghiệp, Cuộc sống, Dzui, Xã hội, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Đừng nói những điều đã đọc được mà hãy nói những điều đã hiểu - Tục ngữ Azerbaijan[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Tục ngữ, Sách, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 1 cảm nhận

Khi bạn hạ mình xuống còn con số không, quyền lực của bạn trở lên vô địch - Mahatma Gandhi[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Mahatma Gandhi

Thể loại: Tâm hồn, Dzui, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING