Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

Muốn thấu triệt mọi vấn đề, chúng ta không phải chỉ dùng lý trí mà còn phải dùng cả lương tâm nữa - Blaise Pascal[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Blaise Pascal

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Ta có thể tìm thấy trong ta kẻ thù độc địa nhứt hay người bạn chân thành nhứt - Tục ngữ Anh Cát Lợi[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Tục ngữ, Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Cách cho quý hơn vật cho - Tục ngữ Pháp[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Tục ngữ, Tâm hồn, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Có thể bạn sẽ quên kẻ cùng cười với bạn nhưng bạn sẽ không thể nào quên kẻ cùng khóc với bạn - Tục ngữ Ả Rập[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Tục ngữ, Cuộc sống, Tâm hồn, Tình bạn, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

tham vọng của loài người lúc nào cũng giống nhau cho nên những thay đổi lớn lao trên thế giới này đều có một duyên cớ chung mặc dầu hoàn cảnh mỗi lúc một khác - Charles-Louis de Secondat Montesquieu[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING