Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

Hạnh phúc là một tình trạng tưởng tượng, trước đây do người sống gán cho người chết, giờ thì do người lớn gán cho trẻ con, và trẻ con gán cho người lớn - Thomas Stephen Szasz[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Hạnh phúc, Dzui, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Một trong những chìa khóa để có hạnh phúc là một trí nhớ kém - Rita Mae Brown[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
5

Tác giả: Rita Mae Brown

Thể loại: Hạnh phúc, Cuộc sống, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 1 cảm nhận

Ðôi khi cũng khó mà tránh được hạnh phúc của những người khác - David Assael[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: David Assael

Thể loại: Cuộc sống, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING