Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

trình độ học vấn, văn hóacon đường chắc chắn nhất để tạo điều kiện">điều kiện cho những trẻ em kém may mắn
Ðó là cách xác thực nhất để chống lại các quy định xã hội đã khép buộc chúng phải tiếp tục nằm lại trong các điều kiện xã hội và giáo dục của cha mẹ chúng - Eric Donald Hirsch[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Giáo dục, Xã hội, Cuộc sống, Gia đình

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tất cả những gì tôi đã viết đều có quan hệ mật thiết đến một vài việc mà tôi đã trải qua trong cuộc sống - Henrik Ibsen[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Henrik Ibsen

Thể loại: Cuộc sống, Sách, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Trong tiến trình lịch sử, nhà kiểm duyệt và người kiểm tra tôn giáo đều thất bại. Vũ khí chắc chắn nhất để thắng các ý tưởng xấu là những ý tưởng tốt hơn - Alfred Whitney Griswold[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Chính trị, Xã hội, Thời gian

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Ðiều mà những người khác chỉ mới nhận biết, thì một người khôn ngoan đã cảm được - Charles-Louis de Secondat Montesquieu[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Các tác phẩm để đời cũng chỉ là những toan tính may mắn - George Sand[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: George Sand

Thể loại: Sách, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Cha mẹ dạy cho ta tình thương yêu, tiếng cười và chỉ cho ta chập chững đi từng bước. Nhưng khi ta mở được sách ra, ta mới phát giác là ta có cánh - Helen Hayes Brown[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Sách, Cuộc sống, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING