Có tài chưa đủ. Còn cần phải biết dùng tài - Alphonse Allais[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Lạc đà không chê cười cái bứu của con khác - Alphonse Allais[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Bạn nên giết thời gian, chính nó cuối cùng sẽ chôn sống bạn - Alphonse Allais[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Thời gian, Dzui, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Con người không toàn diện, điều đó không ngạc nhiên nếu ta nghĩ đến thời kỳ con người mới tạo ra - Alphonse Allais[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Không thể có gà con mà không làm bể trứng - Alphonse Allais[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Thể loại: Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Mỗi khi bạn cho ai mượn tiền, là bạn làm tổn hại trí nhớ của người đó - Alphonse Allais[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Tình bạn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Người duy nhất không mất khách hàng khi suy thoái, đó là người thu thuế - Alphonse Allais[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Khi ta đọc kỹ những hợp đồng bảo hiểm, ta sẽ thấy là cái mà chúng bảo vệ nhiều nhất đó là hãng bảo hiểm - Alphonse Allais[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Khi nào anh nghĩ là không ai chú ý đến anh, hãy thử đừng trả tiền thuế - Alphonse Allais[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chưa chắc bạn cưới một người vợ y tá mà bạn được chăm sóc - Alphonse Allais[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Thể loại: Cuộc sống, Gia đình, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING