Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

Có tài chưa đủ. Còn cần phải biết dùng tài - Alphonse Allais[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Lạc đà không chê cười cái bứu của con khác - Alphonse Allais[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Bạn nên giết thời gian, chính nó cuối cùng sẽ chôn sống bạn - Alphonse Allais[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Thời gian, Dzui, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Con người không toàn diện, điều đó không ngạc nhiên nếu ta nghĩ đến thời kỳ con người mới tạo ra - Alphonse Allais[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Không thể có gà con mà không làm bể trứng - Alphonse Allais[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Thể loại: Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Mỗi khi bạn cho ai mượn tiền, là bạn làm tổn hại trí nhớ của người đó - Alphonse Allais[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Tình bạn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Người duy nhất không mất khách hàng khi suy thoái, đó là người thu thuế - Alphonse Allais[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Khi ta đọc kỹ những hợp đồng bảo hiểm, ta sẽ thấy là cái mà chúng bảo vệ nhiều nhất đó là hãng bảo hiểm - Alphonse Allais[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Khi nào anh nghĩ là không ai chú ý đến anh, hãy thử đừng trả tiền thuế - Alphonse Allais[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chưa chắc bạn cưới một người vợ y tá mà bạn được chăm sóc - Alphonse Allais[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Thể loại: Cuộc sống, Gia đình, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING