quá nhiều bạn có nghĩa là không có bạn nào hết - Aristotle[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Aristotle

Thể loại: Tình bạn, Xã hội, Cuộc sống, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Aristotle

Thể loại: Xã hội, Thời gian, Thành công, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Người có trí lực ngắn thì lời nói thường rất dài - Aristotle[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Tác giả: Aristotle

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tình bạn là một tâm hồn ngự trong hai thể xác - Aristotle[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Aristotle

Thể loại: Tình bạn, Cuộc sống, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Hy vọng là giấc mơ của người đang tỉnh - Aristotle[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Aristotle

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Mục tiêu của chiến tranhhòa bình - Aristotle[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Tác giả: Aristotle

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Xã hội, Chính trị

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Bàn tay là dụng cụ của các dụng cụ - Aristotle[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Aristotle

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chính trị là nghệ thuật chỉ huy những người tự do - Aristotle[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Aristotle

Thể loại: Chính trị, Dzui, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Hãy nên cư xử với bạn ta như ta muốn họ đối xử với ta - Aristotle[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Aristotle

Thể loại: Tình bạn, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Ta chỉ trở thành người khi ta tự vượt lên được chính bản thân - Aristotle[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Aristotle

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING