Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

Ngày thường chẳng thấy hương; lúc nguy nan thì ôm chân phật - Cổ ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Cổ ngữ

Thể loại: Dzui, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Biết đủ, coi là đủ, đợi đủ bao giờ mới đủ
Biết nhàn, coi là nhàn, đợi nhàn bao giờ mới nhàn - Cổ ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Cổ ngữ

Thể loại: Tục ngữ, Giáo dục, Cuộc sống, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Gia đình bao giờ cũng vẫn là gia đình, cho dù nó không được yên ấm lắm - Cổ ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Cổ ngữ

Thể loại: Gia đình, Giáo dục, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Bạn hãy nhớ bạn là con người và đừng tự làm mình hèn hạ - Cổ ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Cổ ngữ

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Tục ngữ, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Phú quí là cạm bẫy của trời
Bần hàn là trường học của trời
hoạn nạnroi vọt của trời - Cổ ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Cổ ngữ

Thể loại: Tục ngữ, Xã hội, Giáo dục, Cuộc sống, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Phụ bất từ, tử bất hiếu
Cha không lành, khó sanh con thảo - Cổ ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Cổ ngữ

Thể loại: Tục ngữ, Cuộc sống, Xã hội, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Việc tốt nhất ở thế gian không gì bằng cứu người nguy cấp, thương kẻ khốn cùng - Cổ ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Cổ ngữ

Thể loại: Tục ngữ, Cuộc sống, Xã hội, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tình bạn có giá trị hơn bà con họ hàng - Cổ ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Cổ ngữ

Thể loại: Tình bạn, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING