Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

trình độ học vấn, văn hóacon đường chắc chắn nhất để tạo điều kiện">điều kiện cho những trẻ em kém may mắn
Ðó là cách xác thực nhất để chống lại các quy định xã hội đã khép buộc chúng phải tiếp tục nằm lại trong các điều kiện xã hội và giáo dục của cha mẹ chúng - Eric Donald Hirsch[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Giáo dục, Xã hội, Cuộc sống, Gia đình

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING