Cái nhược điểm duy nhất của người đàn ông là thích nói ngọt và sợ nước mắt - Étienne Vacherot[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Đàn ông, Cuộc sống, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING