Có ba thứ ngu dốt: không biết những gì mình cần biết, không rành những gì mình biết và biết những gì mình không cần biết - François de La Rochefoucauld[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Thể loại: Dzui, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Sự trung thành của đa số người chỉ là một biến thể của sự yêu thương chính mình nhằm giành cho được sự tin cậy - François de La Rochefoucauld[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Giáo dục, Cuộc sống, Tâm hồn, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Ngoài sự khôn ngoan, điều quý nhất mà Thượng đế đem đến cho con người là tình bằng hữu - François de La Rochefoucauld[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Tình bạn, Cuộc sống, Tâm hồn, Xã hội, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Trong tất cả các lỗi lầm của mình, lỗi lầm mà chúng ta dễ tha thứ nhất là sự lười biếng - François de La Rochefoucauld[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Ai cũng có sức mạnh để chịu đựng nỗi bất hạnh của người khác - François de La Rochefoucauld[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Nếu chỉ căn cứ vào hiệu quả bên ngoài mà phê bình tình yêu thì ta chỉ thấy nó giống như sự thù hận hơn là tình thương - François de La Rochefoucauld[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Tình yêu, Cuộc sống, Tâm hồn, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Thường người ta chỉ khen để được khen - François de La Rochefoucauld[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chúng ta không thể nào yêu được nếu không được nghe về tình yêu - François de La Rochefoucauld[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Tình yêu, Cuộc sống, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Đàn bà thường hay giữ lâu anh tình nhân đầu tiên, khi nàng chưa tìm được anh tình nhân thứ hai - François de La Rochefoucauld[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Phụ nữ, Tình yêu, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Về tâm hồn, tình yêu là một khát vọng ngự trị
Về trí não, tình yêu là một sự cảm thông
Về thể xác, tình yêu là một thèm khát âm ỷ làm sao chiếm cho được người mà mình yêu - François de La Rochefoucauld[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Tình yêu, Cuộc sống, Dzui, Tâm hồn, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING