Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

Chúng ta sống để làm gì, nếu không phải làm cho đời sống bốt khốn khó đi - George Eliot[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: George Eliot

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Bắt đầu biết hối hận là bắt đầu một cuộc sống mới - George Eliot[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: George Eliot

Thể loại: Cuộc sống, Thời gian, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Một nửa ưu sầu của phụ nữ sẽ không còn nếu họ có thể dằn lòng đừng nói những điều mà họ biết là vô ích.
Hơn thế nữa, những điều cần giải quyết thì họ lại không nói ra - George Eliot[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: George Eliot

Thể loại: Phụ nữ, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING