Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

Kẻ sĩ biết nhau, khi nóng không đơm hoa, khi lạnh không đổi lá, suốt bốn mùa không thay đổi, trải qua hiểm nguy lại càng bền chặt - Gia Cát Lượng[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Tình bạn, Cuộc sống, Tâm hồn, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Quân tử nói bằng việc làm, tiểu nhân nói bằng ngọn lưỡi - Gia Cát Lượng[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
5

Thể loại: Cuộc sống, Giáo dục, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 1 cảm nhận

Chớ nói nhiều, nói nhiều lỗi nhiều - Gia Cát Lượng[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Kẻ nào tấm thân được nhàn nhã thì ý chí thường hẹp hòi - Gia Cát Lượng[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
6

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Xã hội, Giáo dục, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 1 cảm nhận

SHARING