Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

Lạc nước, hai xe đành bỏ phí; gặp thời, một tốt cũng thành công - Hồ Chí Minh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thể loại: Cuộc sống, Chính trị, Nghệ thuật, Thành công

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chủ nghĩa cá nhân, lợi mình hại người, tự do vô tổ chức, vô kỷ luật và những tính xấu khác là kẻ địch nguy hiểm của xã hội - Hồ Chí Minh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Hồ Chí Minh

Ví không có cảnh đông tàn
Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân
Nghĩ mình trong bước gian truân
Tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng - Hồ Chí Minh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thể loại: Cuộc sống, Thành công, Nghệ thuật, Chính trị

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Nếu đọc nhiều sách tốt nhưng không đem áp dụng được vào thực tiễn cuộc sống thì chẳng khác nào cái hòm đựng sách - Hồ Chí Minh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thể loại: Sách, Dzui, Xã hội, Cuộc sống, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Siêng xem sách và xem được nhiều sách là một việc đáng quý - Hồ Chí Minh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thể loại: Sách, Giáo dục, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Muốn có nhiều tài liệu thì phải xem cho rộng, xem được nhiều thứ báo chừng nào thì lấy được nhiều tài liệu chừng ấy - Hồ Chí Minh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thể loại: Sách, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thể loại: Thành công, Cuộc sống, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công - Hồ Chí Minh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thể loại: Cuộc sống, Giáo dục, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Khiêm tốn là đạo đứcngười cách mạng luôn luôn phải trao dồi - Hồ Chí Minh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục, Chính trị

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua! - Hồ Chí Minh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Hồ Chí Minh , được gửi bởi tqh127_2010

Thể loại: Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING