Tài năng của người đàn ông thường tỷ lệ nghịch với ngoại hình - Jack Ma[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Jack Ma

Thể loại: Đàn ông, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Khát vọng của bạn lớn thế nào thì tương lai của bạn rộng mở thế đó - Jack Ma[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Jack Ma

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Thành công, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Con người thua cuộcthất bại là bởi bốn lý do sau:

1. Không nhìn thấy cơ hội
2. Xem nhẹ cơ hội
3. Thiếu hiểu biết
4. Hành động chậm - Jack Ma[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Jack Ma

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Thành công, Nghề nghiệp

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Làm gì cũng vậy, dù thất bại hay thành công thì chính những trải nghiệm, kinh nghiệm bạn có được cũng là một dạng thành công rồi - Jack Ma[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Jack Ma

Bạn nghèo vì bạn không có tham vọng, 35 tuổi mà còn nghèo thì đấy là tại bạn - Jack Ma[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Jack Ma

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Thành công, Nghề nghiệp

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Trên đời này chỉ có những việc không dám nghĩ, không dám làm chứ không có việc gì là không thể làm được - Jack Ma[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Jack Ma

SHARING