Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

Vì sự phát triển của kinh nghiệm có thể có tính cách giáo dục, niềm tin vào dân chủ hoàn toàn là một với niềm tin vào kinh nghiệm và vào giáo dục - John Dewey[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: John Dewey

Thể loại: Giáo dục, Chính trị, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tuy nhiên, cuối cùng thì vẫn không có gì khác biệt giữa niềm tin vào giáo dục và một niềm tin rộng rãi vào tâm tính của con người - John Dewey[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: John Dewey

Thể loại: Giáo dục, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Dân chủ là một lối sống được điều khiển bởi một niềm tin khả thủ vào tâm tính của con người - John Dewey[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: John Dewey

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Chính trị

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Người ta chỉ có thể dùng các kỳ thi để thử xem sự thích hợp của trẻ với đời sống xã hội, để cho biết trẻ nên ở vào vị trí nào hầu có thể đóng góp một cách đắc lực nhất, và những điểm mà trẻ cần được giúp đỡ nhiều nhất - John Dewey[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: John Dewey

Thể loại: Giáo dục, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Thầy hay cô giáo ở trong trường, không phải để áp đặt lên trẻ con một số ý tưởng hay uốn nắn chúng theo một số thói quen nào đó, nhưng phải là một thành viên của cộng đồng để lựa chọn những điều sẽ ảnh hưởng đến trẻ con và để giúp chúng đáp ứng lại một cách đúng đắn các ảnh hưởng đó - John Dewey[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: John Dewey

Thể loại: Giáo dục, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tôi tin rằng nhà trường phải tượng trưng cho đời sống hiện tại, đời sống hết sức thực tế và quan trọng cho trẻ con như khi chúng sống ở nhà, giữa láng giềng hay trong sân chơi - John Dewey[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: John Dewey

Thể loại: Giáo dục, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tôi tin rằng mỗi thầy hay cô giáo phải nhận thức được sự cao quý của chức nghiệp của mình, rằng thầy hay cô giáo là một công bộc được xếp riêng ra để duy trì một trật tự xã hội hợp lý, và hầu bảo đảm cho sự tăng trưởng đúng đắn của xã hội - John Dewey[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: John Dewey

Thể loại: Giáo dục, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Cuối cùng, tôi tin rằng, thầy cô giáo không phải chỉ cốt nhằm vào việc huấn luyện những cá nhân, mà phải nhằm vào việc đào tạo cho một đời sống xã hội thích hợp - John Dewey[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: John Dewey

Thể loại: Giáo dục, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Biết được mình có khả năng làm được việc gì, và chụp được cơ hội để làm việc đó, đấy là chìa khóa mở cửa hạnh phúc - John Dewey[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
4

Tác giả: John Dewey

Thể loại: Hạnh phúc, Cuộc sống, Xã hội, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Giáo dục là một sự tiến triển của xã hội. Giáo dục là sự tăng trưởng. Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho đời sống, mà chính là đời sống - John Dewey[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Tác giả: John Dewey

Thể loại: Giáo dục, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING