Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

Lễ nghĩa giáo dục con người rất màu nhiệm; ngăn cản ta điều quấy lúc chưa thành hình, nó giúp con người đi gần đến điều thiệnlánh xa điều tà mà mình chưa biết - Lễ Ký[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Lễ Ký

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Tâm hồn, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Vàng ngọc không quý báu bằng lòng trung tín - Lễ Ký[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Lễ Ký

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Sa chân thì chết đuối
Sảy miệng thì chết oan - Lễ Ký[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Tác giả: Lễ Ký

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Xã hội, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING