Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

Ngày nào tôi không làm việc, tôi có cảm tưởng như đã phạm tội ăn cắp - Louis Pasteur[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Louis Pasteur

Dịp may chỉ mách bảo một trí tuệ chuyên cần - Louis Pasteur[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Louis Pasteur

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Louis Pasteur

Thể loại: Xã hội, Giáo dục, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Cao lên, cao hơn lên và cố gắng cao lên mãi - Louis Pasteur[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Louis Pasteur

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING