Không phải thanh kiếm của tôi đã chinh phục được thế giới, mà là với cái đầu chứa chất những gì tôi đã thu thập trong lúc đọc sách - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Thể loại: Sách, Chính trị, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Lòng can đảm cũng giống như ái tình, phải được nuôi dưỡng bằng niềm hy vọng - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Giáo dục, Tâm hồn, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Tình yêu, Đàn ông, Dzui, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Đàn bà là linh hồn của mọi mưu cơ - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Thể loại: Phụ nữ, Cuộc sống, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Trong tình yêu, chiến thắng của đàn ông là chạy trốn - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Đàn ông, Cuộc sống, Tình yêu, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Người thường không có, chỉ người hạnh phúc mới có bạn - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Hạnh phúc, Cuộc sống, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Đạo đức là tránh thái quá cũng như quá bất cập - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Ngọn lửa tình không bao giờ">không bao giờ tàn trong những chiếc lò làm bằng tim, bằng máu. Những lá thư tình chỉ giúp cho những người yêu thương nhau vơi đi phần nào thương nhớ mà không bao giờ trút cạn được niềm yêu - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Tình yêu, Cuộc sống, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Trong chuyện yêu thương không bao giờ đầy đủ cũng như không có lúc nào thừa. Dù cho có viết cho nhau bằng nghìn hằng vạn lá thư cũng không bao giờ vơi được nỗi niềm thương nhớ đang chất chứa trong lòng hai kẻ yêu nhau. Ngọn lửa tình không bao giờ tàn trong những chiếc lò làm bằng tim bằng máu. Những lá thư tình chỉ giúp cho những kẻ yêu nhau vơi đi phần nào thương nhớ mà không bao giờ trút cạn được tình yêu - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Tình yêu, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING