Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

Trái tim của một thủ lãnh quốc gia phải được ở trong đầu - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Chính trị, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Súng canon đã giết nền phong kiến, bút mực sẽ giết xã hội tân tiến - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Chính trị, Dzui, Thời gian

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Trong chính trị, sự vô lý không phải là chướng ngại vật - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Thể loại: Chính trị, Cuộc sống, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Phương cách để được tin tưởng là biến sự thât thành không có thể tin được - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Mọi biến cố như được treo trên sợi tóc - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Ðể hạnh phúc, hôn nhân đòi hỏi một sự trao đổi mồ hôi liên tục - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
3

Thể loại: Hạnh phúc, Gia đình, Cuộc sống, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Con người không bao giờ to lớn bằng lúc quì trước Chúa - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Ai mà biết nịnh thì cũng biết vu khống - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
3

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Nhà ngoại giao là một công an mặc trang phục sang trọng - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Thể loại: Cuộc sống, Chính trị, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Chính trị, Cuộc sống, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING