Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

Ta chỉ làm tốt khi tự ta làm lấy - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Truyền một lệnh tức là làm sợ hãi cái nhìn - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Từ sự cao cả đi đến sự lố lăng chỉ có một bước - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Người ta thất bại nhiều việc vừa giả đò không thấy chúng - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Người đàn ông giống những con số. Họ chỉ đạt được giá trị của họ bằng vị trí của họ - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Thể loại: Đàn ông, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Một bức ký họa hơn một bài diễn văn dài - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Ðàn bà đẹp làm vui mắt, đàn bà hiền làm vui lòng.
Người trước là một thứ nữ trang, còn người sau là một kho tàng - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Phụ nữ, Dzui, Cuộc sống, Đàn ông

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Ra đời trăm trận trăm thắng, về nhà không thắng nổi người đàn bà - Napoléon Bonaparte[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Phụ nữ, Đàn ông, Gia đình

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING