Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

Lời nói đẹp: đó là chi phí thấp nhất để thu lợi cao nhất - Ngạn ngữ Anh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Kết hôn vì tài sảnbán tự do - Ngạn ngữ Anh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Gia đình, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa đêm; nhưng không thể chỉ đi nửa đường chân lý, chỉ yêu bằng một nửa con tim - Ngạn ngữ Anh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục, Tình yêu, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tốt danh hơn giàu của - Ngạn ngữ Anh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Tục ngữ, Tâm hồn, Giáo dục, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Trời chẳng thiên vị khi che phủ cho vạn vật
Đất chẳng riêng tư tải gánh cho ai
Mặt trăng, mặt trời sáng chung cho tất cả - Ngạn ngữ Anh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Tục ngữ, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Người khôn ngoan là người chịu khó lắng nghe - Ngạn ngữ Anh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Giáo dục, Tục ngữ, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Từ chối làm việcmột xu sẽ chẳng có một đồng - Ngạn ngữ Anh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Tục ngữ, Cuộc sống, Xã hội, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING