Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

An ủi lớn nhất là sự tín nhiệm của người khác và tình bằng hữu
Đạo đức lớn nhất là sự trong sạchlòng trung thành
Đau khổ lớn nhất là sự trống rỗng - Ngạn ngữ Trung Quốc[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi - Ngạn ngữ Trung Quốc[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Giáo dục, Sách, Cuộc sống, Nghề nghiệp

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Trọng thầy mới được làm thầy - Ngạn ngữ Trung Quốc[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0
Những người đọc sách tuy chưa thành danh nhưng cũng đã có một tư cách cao thượng
Những người làm điều thiện, tuy không mong báo đáp nhưng tự trong lòng khoan khoái - Ngạn ngữ Trung Quốc[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Thể loại: Tâm hồn, Giáo dục, Xã hội, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Đọc sách mà con mắt không tinh tếvùi dập cái khổ tâm của người xưa - Ngạn ngữ Trung Quốc[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Thể loại: Sách, Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Trong số 100 dự định của người giàu thì có đến 99 cách là để làm giàu hơn nữa - Ngạn ngữ Trung Quốc[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Tục ngữ, Cuộc sống, Dzui, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Trăm vạn mua nhà
Ngàn vạn mua láng giềng - Ngạn ngữ Trung Quốc[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Tục ngữ, Cuộc sống, Xã hội, Giáo dục, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Trăm vàng mua ngựa hay
Ngàn vàng mua người đẹp
Vạn vàng mua tước lộc
Tuổi trẻ mua nơi đâu? - Ngạn ngữ Trung Quốc[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Tục ngữ, Cuộc sống, Thời gian, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Phải nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ - Ngạn ngữ Trung Quốc[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Gia đình, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING