Chính cái mà người ta thích cùng với nhau, tạo ra tình bạn - Nicolas Hulot[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Nicolas Hulot

Thể loại: Tình bạn, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Từ rày về sau tôi biết kéo dài một giây hạnh phúc. Phải sống như thể đó là giây cuối cùng: hạnh phúc không chờ - Nicolas Hulot[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Nicolas Hulot

Thể loại: Cuộc sống, Hạnh phúc

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chính cái mà người ta thích cùng với nhau, tạo ra tình bạn - Nicolas Hulot[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Nicolas Hulot

Thể loại: Tình bạn, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Trong tình yêu, một chọi một; trong tình bạn, ta là hai - Nicolas Hulot[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Nicolas Hulot

Thể loại: Tình bạn, Tình yêu

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tình bạn là tình cảm duy nhất mạnh hơn tình yêu, dẫu rằng nó giống với tình yêu thiếu sự lôi cuốn vật chất - Nicolas Hulot[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Tác giả: Nicolas Hulot

Thể loại: Tình bạn, Tình yêu

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING