Một hàng rào ngăn cách sẽ giữ tình bạn xanh tươi - Tục ngữ Đức[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Thể loại: Tình bạn, Cuộc sống, Dzui, Tình yêu

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tình bạn thực thụ không đông cứng vào mùa đông - Tục ngữ Đức[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Tình bạn, Cuộc sống, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tình yêu mù lòa nhưng hôn nhân trả lại cho ánh sáng - Tục ngữ Đức[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Tình yêu, Cuộc sống, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING