Cách cho quý hơn vật cho - Tục ngữ Pháp[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Tục ngữ, Tâm hồn, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Khen người đàn ông khôn sau lưng họ, khen người đàn bà đẹp trước mặt họ - Tục ngữ Pháp[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Dzui, Tục ngữ, Đàn ông, Phụ nữ

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Khi bắt đầu yêu tức là bắt đầu bước vào cuộc sống - Tục ngữ Pháp[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Tình yêu, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tấm huy chương nào cũng có cái bề trái của nó - Tục ngữ Pháp[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Tục ngữ, Cuộc sống, Xã hội, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Phải yêu mới được yêu - Tục ngữ Pháp[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Tình yêu, Tục ngữ, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tình bạn lâu dài không sợ rỉ sét - Tục ngữ Pháp[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Tình bạn, Tục ngữ, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING