Sự kính trọng lẫn nhau là giềng mối của tình bạn - Tục ngữ Phương Đông[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Tình bạn, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Không nên mượn bất cứ gì của bạn mình, nếu muốn giữ tình bạn bền lâu - Tục ngữ Phương Đông[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
4

Thể loại: Tình bạn, Tục ngữ, Cuộc sống, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING