Đàn ông có đôi mắt để nhìn, đàn bà có đôi mắt để người khác nhìn - Tục ngữ Rumani[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Tục ngữ, Phụ nữ, Đàn ông, Cuộc sống, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING