Chính nhờ sự trượt ngã mà người ta học được sự đi đứng - Tục ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Tục ngữ

Thể loại: Cuộc sống, Tục ngữ, Xã hội, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Khi đàn ông tụ hợp, họ lắng nghe nhau
Khi đàn bà tụ hợp, họ ngắm nghía nhau - Tục ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Tục ngữ

Thể loại: Tục ngữ, Đàn ông, Phụ nữ, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Truớc khi kết bạn với ai hãy cùng họ ăn hết vài đấu muối đã - Tục ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Tục ngữ

Thể loại: Cuộc sống, Tình bạn, Tâm hồn, Tục ngữ

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Một người chồng điếc và một người vợ mù bao giờ cũng là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất - Tục ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Tục ngữ

Thể loại: Gia đình, Hạnh phúc, Đàn ông, Phụ nữ, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Hãy giữ một người bạn chân thành với cả hai tay của bạn - Tục ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Tục ngữ

Thể loại: Cuộc sống, Tình bạn, Tục ngữ, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Dù ai nói ngã, nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân - Tục ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Tục ngữ

Thể loại: Tục ngữ, Tâm hồn, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Sự khôn ngoan quí gấp ngàn lần ngọc báu - Tục ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Tục ngữ

Thể loại: Tục ngữ, Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Ba người biết chuyện, cả huyện tỏ tường - Tục ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Tục ngữ

Thể loại: Tục ngữ, Tâm hồn, Cuộc sống, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Cái gì đến phải tất đến - Tục ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Tục ngữ

Thể loại: Tục ngữ, Cuộc sống, Thời gian

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Nhiều điều không học ở trường học mà học ở trường đời - Tục ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Tục ngữ

Thể loại: Tục ngữ, Cuộc sống, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING