Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

Chính nhờ sự trượt ngã mà người ta học được sự đi đứng - Tục ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Tục ngữ

Thể loại: Cuộc sống, Tục ngữ, Xã hội, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Khi đàn ông tụ hợp, họ lắng nghe nhau
Khi đàn bà tụ hợp, họ ngắm nghía nhau - Tục ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Tục ngữ

Thể loại: Tục ngữ, Đàn ông, Phụ nữ, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Truớc khi kết bạn với ai hãy cùng họ ăn hết vài đấu muối đã - Tục ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Tục ngữ

Thể loại: Cuộc sống, Tình bạn, Tâm hồn, Tục ngữ

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Một người chồng điếc và một người vợ mù bao giờ cũng là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất - Tục ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Tục ngữ

Thể loại: Gia đình, Hạnh phúc, Đàn ông, Phụ nữ, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Hãy giữ một người bạn chân thành với cả hai tay của bạn - Tục ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Tục ngữ

Thể loại: Cuộc sống, Tình bạn, Tục ngữ, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Dù ai nói ngã, nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân - Tục ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Tục ngữ

Thể loại: Tục ngữ, Tâm hồn, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Sự khôn ngoan quí gấp ngàn lần ngọc báu - Tục ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Tục ngữ

Thể loại: Tục ngữ, Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Ba người biết chuyện, cả huyện tỏ tường - Tục ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Tục ngữ

Thể loại: Tục ngữ, Tâm hồn, Cuộc sống, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Cái gì đến phải tất đến - Tục ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Tục ngữ

Thể loại: Tục ngữ, Cuộc sống, Thời gian

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Nhiều điều không học ở trường học mà học ở trường đời - Tục ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Tục ngữ

Thể loại: Tục ngữ, Cuộc sống, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING