Cơ hội giống như bình minh, nếu bạn chờ đợi quá lâu, bạn có thể bỏ lỡ nó - William Arthur Ward[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Thành công

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Nỗ lực nửa vời là thất bại đích đáng - William Arthur Ward[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Thành công, Nghệ thuật, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Người thầy trung bình chỉ biết nói
Người thầy giỏi biết giải thích
Người thầy xuất chúng biết minh họa
Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng - William Arthur Ward[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0
SHARING