Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

Bao lâu bạn còn tự tin ở bạn thì người khác còn tin ở bạn - Cynda Williams[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Cynda Williams

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Giáo dục, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Bạn là người chúng ta tin cậy để ta tự tin - François Perrier[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Tình bạn, Tâm hồn, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Sự xa cách ngắn ngủi khích động say mê nhưng xa cách lâu dài giết chết say mê - Charles de Saint-Évremond[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Tâm hồn, Cuộc sống, Thời gian

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Sự xa cách làm phôi pha tình yêu hời hợt và làm thắm đợm thêm tình yêu nồng cháy, như cơn gió thổi tắt ngọn nến nhỏ và làm bùng cháy lên đống lửa lớn - François de La Rochefoucauld[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Tình yêu, Thời gian

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Khi xa nhau còn oán ghét tức là còn tưởng nhớ đến nhau - Tư tưởng phương Tây[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Tục ngữ, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Người đã đi rồi, ta mất cả mặt trời lẫn niềm vui - Victor-Marie Hugo[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Tình yêu

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả - Alfred de Musset[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Tình yêu, Thời gian, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Dãy núi Alpes và đại dương có thể ngăn cách đôi ta, nhưng đời nào cách biệt được tình ta, trừ khi em muốn thế - George Gordon Byron[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Tình yêu, Cuộc sống, Tâm hồn, Thời gian

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Vắng bóng người yêu quý thì ngay cả những khách sạn vui sang nhất cũng vẫn là hiu quạnh - Georges Mager[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Georges Mager

Thể loại: Tâm hồn, Cuộc sống, Tình yêu

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Sự xa cáchphương thuốc chữa lành thù hận, cũng như là bộ máy chống lại tình yêu - Bernard le Bovier de Fontenelle[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Tình yêu, Thời gian

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING