Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

Thương yêu trẻ thơ là cái vòng không dứt. Ta càng yêu trẻ, ta càng nhận được tình yêu và ta lại càng thích yêu - Penelope J. Leach[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Tình yêu, Xã hội, Dzui, Thời gian

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Khoan hồng là khoảng thời gian tạm thời. Nó cho phép những người không thương nhau chịu đựng lẫn nhau trong khi chờ đợi để thương nhau - Vladimir Jankélévitch[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Tình yêu, Thời gian, Cuộc sống, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Việc làm nghiêm chỉnh nhất của ta trên Trái đất này là yêu thương, những việc khác chẳng đáng kể - Julien Green[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Julien Green

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Xã hội, Tình yêu

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Không gì nghệ thuật rõ rệt bằng yêu con người - Vincent Gogh Van[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Tình yêu, Xã hội, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Dấu hiệu lòng tốt của giới trẻ là yêu sự già nua; và nơi người giàyêu tuổi trẻ - Nicolas Eugène Géruzez[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Xã hội, Dzui, Thời gian

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tình yêu là con đẻ của tự do, không bao giờ là con của sự thống trị - Erich Seligmann Fromm[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Tình yêu, Chính trị, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Nhà nghệ sĩ phải thương yêu cuộc sống và chỉ cho chúng ta biết rằng nó đẹp, không có họ, chúng ta sẽ hoài nghi cuộc đời - Anatole France[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Anatole France

Thể loại: Tình yêu, Cuộc sống, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Các thi sĩ giúp chúng ta yêu thương - Anatole France[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Anatole France

Thể loại: Tình yêu, Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Yêu đam mê chưa đủ; phải yêu cả lý lẽ - Anatole France[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Anatole France

Thể loại: Tình yêu, Cuộc sống, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Sống bình thường, là yêu thươnglàm việc - Sigmund Freud[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Sigmund Freud

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Giáo dục, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING